Tina Lorenzen

NLP

NLP er en forkortelse af Neuro Lingvistisk Programmering.

  • Neuro – Vi oplever og opfatter med vores sanser

  • Lingvistisk – Vores sprog. Vi påvirkes af det vi siger og måden vi siger det på. Andre mennesker bliver også påvirket at det vi siger

  • Programmering – Vi er hele livet blevet “programmeret”/skabt mønstre via vores oplevelser

Neuro lingvistisk programmering er et moderne redskab, der både bruges terapeutisk og i erhvervslivet. Et redskab, der effektivt kan skabe positive forandringer. Ved bl.a. at få dig til at blive bevidst om din adfærd og dine tanker, kan NLP´en lærer dig at styre dine tankemønstre i den rigtige retning, så du lykkes med det, du ønsker.

Terapien fokuserer på det, der virker godt og omhandler personlig udvikling og forandring. Hvordan vores tanker og følelser hænger sammen og ikke mindst, hvordan vi ændrer dem. Derfor kan terapien bruges til at ændre din måde at tænke eller agere på i forskellige situationer.

NLP er beskrivelsen af metoder til, hvordan du kan opnå succes, med lige det du har lyst til. NLP byder på koncepter, modeller og teknikker, du kan bruge til at forbedre og forandre dig.

NLP’en kan anvendes, hvis du vil gøre noget på en mere succesfuld måde, f.eks.:

  • Nedbryde negative vaner

  • Styre dine tanker

  • Handle anderledes

  • Slippe af med noget – f.eks. en frygt

  • Blive bedre til noget